All Nepal Ranks From Gurukul CA in CAP I

JUNE 2023

Asmita Timalsina

Rank 1

Shikhar Gyawali

Rank 2

Aliza Dangi

Rank 4

Prakriti Malla Thakuri

Rank 5

Chandani Bogati

Rank 6

Yashaswi Bhandari

Rank 7

Avishek Khanal

Rank 7

Shisham Balami

Rank 8

Supriya Shrestha

Rank 9

Namaraj Dhakal

Rank 10

DECEMBER 2022

Suyog Raj Deuja

Rank 3

Dibash Adhikari

Rank 4

Ashma Shrestha

Rank 5

Nischal Bhandari

Rank 6

Ashim Acharya

Rank 7

Arjun Poudel

Rank 8

Swostika Gartaula

Rank 9

Amir Regmi

Rank 10

Min Bahadur Baskota

Rank 10

JUNE 2022

Bigya Subedi

Rank 2

Bishal Bastola

Rank 5

Samriddhi Shrestha

Rank 7

Suparva Ghimire

Rank 7

Prajaya Rijal

Rank 8

Nishant Nepal

Rank 9

Upendra Poudel

Rank 9

DECEMBER 2021

Neha Bakhadyo

Rank 5

JUNE 2021

Shreya Tiwari

Rank 1

Hrishav Pandey

Rank 2

Kushal Gautam

Rank 4

Smriti Poudel

Rank 6

Sagar Khatri

Rank 6

Sisam Tamang

Rank 8

Binita Regmi

Rank 10

DECEMBER 2020

Sanchit Bhandari

Rank 1

Pradip Kafle

Rank 3

Kripa Marasini

Rank 9

Tilak Kumar Pun Magar

Rank 10

DECEMBER 2019

Keshav Sharma

Rank 7

JUNE 2019

Rajan Dhakal

Rank 6

Rajesh Dahal

Rank 10

DECEMBER 2018

Sagun Jung Rana

Rank 4

Sanjay Tripathi

Rank 10

JUNE 2018

Bikash Dangol

Rank 1

Abhiyan Shrestha

Rank 3

Abhishek Pandey

Rank 4

DECEMBER 2017

Lujala Maharjan

Rank 2

Samigya Acharya

Rank 4

Sweekriti Nepal

Rank 6

DECEMBER 2016

Ujjawal Karki

Rank 4